Autoritatea contractanta este responsabila pentru modul de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, inclusiv achizitia directa, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.
In vederea realizarii achizitiilor publice, autoritatea contractanta infiinteaza in conditiile legii un compartiment intern specializat in domeniul achizitiilor, format, de regula, din minimum trei persoane, dintre care cel putin doua treimi avand studii superioare, precum si specializari in domeniul achizitiilor.
In masura in care structura organizatorica a autoritatii contractante nu permite infiintarea unui compartiment intern specializat in domeniul achizitiilor distinct, principalele atributii ale acestuia sunt duse la indeplinire de una sau, dupa caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoritati contractante, insarcinate in acest sens prin act administrativ al conducatorului autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, denumite in continuare servicii auxiliare achizitiei, in vederea sprijinirii activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor, precum si pentru elaborarea documentelor/documentatiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achizitie publica si/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor in achizitiile publice, vizand toate etapele, de la planificarea/pregatirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire si pana la executarea/monitorizarea implementarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, inclusiv in raport cu activitatea comisiei de evaluare si/sau solutionarea contestatiilor.

Te ajutam in procesul de realizare a achizitiilor publice prin prestarea urmatoarelor servicii:

 1. Consultanta generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice in vigoare;
 2. Asistenta in vederea obtinerii/reinnoirii/recuperarii certificatului digital de acces in SEAP (completare formular online de inregistrare/recuperare, completare cerere de inregistrare/recuperare certificat digital, corespondenta cu reprezentantii Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, dupa caz etc.);
 3. Implicarea in vederea stabilirii strategiei anuale de achizitie publica si modificarea acesteia in functie de necesitatile de achizitie nou aparute;
 4. Indrumarea in vederea intocmirii corecte a programului anual al achizitiilor publice P.A.A.P,  precum si notificarea privind modificarea acestuia ori de cate ori se organizeaza o achizitie neprevazuta;
 5. Publicarea in SEAP a anunturilor privind  consultarea pietei in vederea achizitionarii si/sau stabilirii valorii estimate a contractelor de achizitie publica;
 6. Asistenta la realizarea achizitiei directa (furnizare, servicii sau lucrari) prin intermediul catalogului electronic disponibil in SEAP (intocmire referate de necesitate, stabilire conditii de livrare si de plata, derulare proces de initiere si acceptare, etc.);
 7. Asistenta la intocmirea contractului de achizitie publica aferent achizitiilor publice organizate;
 8. Transmiterea in SEAP a notificarilor aferente  achizitiilor directe ce depasesc valoarea de 13.000 lei fara T.V.A. (art.46,  alin.5 din Hotararea nr. 395/2016);
 9. Indrumarea pentru intocmirea corecta a dosarului achizitiei publice si completarea acestuia cu documentele aflate in legatura cu achizitia publica efectuata;
 10. Intocmire documentatii de atribuire (strategie de contractare, fisa de date a achizitiei, formulare, DUAE, caiet de sarcini, model de contract);
 11. Stabilirea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor si intocmirea notelor justificative aferente;
 12. Aplicarea semnaturii  electronice pe documente;
 13. Incarcarea documentelor in SEAP si completarea formularelor necesare;
 14. Raspuns la observatiile ANAP cu privire la documentatie (daca este cazul);
 15. Elaborarea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari;
 16. Elaborarea eratelor, daca este cazul;
 17. Elaborarea punctului de vedere catre CNSC pentru eventuale contestatii;      
 18. Asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
 19. Consultanta si asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;
 20. Asistenta si suport la evaluarea ofertelor tehnice si financiare;
 21. Redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;
 22. Asistenta in fata Consiliului National de  Solutionare a Contestatiilor cu privire la eventualele contestatii si plangeri;
 23. Asistenta si suport la publicarea anuntului de atribuire;
 24. Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica;
 25. Auditarea unei achizitii publice desfasurate – prin verificarea tuturor aspectelor legale privind derularea procedurii de achizitie publica si intocmirea dosarului achizitiei publice.
 
 
Colaboratorii nostri
Ne dorim sa fim un consultant de incredere pentru tine,
asa ca partenerii cu care ne asociem reprezinta
dovada profesionalismului nostru.
CONTACTEAZA-NE

Si vom discuta despre oferta personalizata pe care o concepem pentru tine