Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
In vederea desfasurarii activitatii, Comisia de monitorizare elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare. Obiectivele, activitatile, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor de control luate de catre conducerea entitatii se cuprind in Programul de dezvoltare, care se actualizeaza, anual, la nivelul fiecarei entitati publice. In Programul de dezvoltare se evidentiaza, in mod distinct, actiunile de perfectionare profesionala, atat pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele cu functii de executie prin cursuri organizate de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau de alte organisme de interes public abilitate.
Conform art. 3 din Ordinul nr. 400 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, in vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, conducatorul entitatii publice constituie, prin act de decizie interna, o structura cu atributii in acest sens, denumita Comisia de monitorizare. Comisia de monitorizare cuprinde conducatorii de compartimente din structura organizatorica, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul si este coordonata de catre presedinte, persoana care detine functie de conducere. Secretarul comisiei si inlocuitorul acestuia sunt desemnati de catre presedinte. Modul de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare se afla in responsabilitatea presedintelui acesteia si se stabileste in functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a comisiei. Presedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a sedintelor, asigura conducerea sedintelor si elaboreaza minutele sedintelor si hotararile comisiei. Comisia de monitorizare coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor si a activitatilor la care se ataseaza indicatori de performanta sau de rezultat pentru evaluarea acestora. Comisia de monitorizare analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale functionarii entitatii publice, prin stabilirea limitelor de toleranta la risc, anual, aprobate de catre conducerea entitatii, care sunt obligatorii si se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare. Comisia de monitorizare analizeaza si avizeaza procedurile formalizate si le transmit spre aprobare conducatorului entitatii publice. Comisia de monitorizare analizeaza, in vederea aprobarii, informarea privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii, elaborata de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportarilor anuale privind monitorizarea performantelor anuale, de la nivelul compartimentelor. Comisia de monitorizare analizeaza, in vederea aprobarii, informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborata de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportarilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

 
 
Colaboratorii nostri
Ne dorim sa fim un consultant de incredere pentru tine,
asa ca partenerii cu care ne asociem reprezinta
dovada profesionalismului nostru.
CONTACTEAZA-NE

Si vom discuta despre oferta personalizata pe care o concepem pentru tine