Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.
Prin actiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente in patrimoniul institutiilor publice se realizeaza actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective in situatiile financiare anuale ale anului in care s-a efectuat reevaluarea.
Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare inventariaza activele fixe corporale aflate in patrimoniul lor, care urmeaza sa fie reevaluate.
Activele fixe corporale ale institutiilor publice se reevalueaza dupa cum urmeaza:

 • activele fixe corporale aflate in patrimoniu: terenuri si amenajari la terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale;
 • activele fixe corporale date in concesiune, cu chirie, in folosinta gratuita persoanelor juridice fara scop patrimonial, precum si cele date in administrarea regiilor autonome;
 • capacitatile puse in functiune partial, de natura activelor fixe corporale pentru care inca nu s-au intocmit formele de inregistrare ca active fixe corporale;
 • activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrari de investitii (modernizari, reparatii capitale, reabilitari, consolidari etc.) care au majorat valoarea de inregistrare in contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finantare a investitiilor.

Oferim consultanta tuturor institutiilor publice care doresc sa realizeze reevaluarea activelor fixe corporale.

Acest proces consta in parcurgerea mai multor pasi:

 • Identificam partile in procesul de evaluare, clientul, utilizatorul desemnat si stabilim ipotezele, termenii si conditiile de stabilire a evaluarii;
 • Desemnam o persoana care sa acorde asistenta si sa furnizeze informatiile necesare evaluatorului, pe tot parcursul procesului de evaluare;
 • Stabilim/studiem lista privind bunurile de evaluat;
 • Stabilim scopul de utilizare a evaluarii si a tipului de valoare de estimat;
 • Stabilim actele necesare evaluarii;
 • Stabilim datele de inspectie in teren, pe care le culegem;
 • Analizam datele, redactam conform cadrului general al raportului de evaluare conform standardelor ANEVAR in vigoare, identificam si stabilim arealul de incadrare a bunurilor analizate in piata specifice;
 • Elaboram calculele pe metodologia aplicata si redactam raportul de evaluare cu anexele necesare, calculatii, documente, fotografii si alte informatii referitoare la lucrarea curenta.
 
 
Colaboratorii nostri
Ne dorim sa fim un consultant de incredere pentru tine,
asa ca partenerii cu care ne asociem reprezinta
dovada profesionalismului nostru.
CONTACTEAZA-NE

Si vom discuta despre oferta personalizata pe care o concepem pentru tine